Prøve i Dansk 3 - maj-juni 2021

Prøve i Dansk 3 - maj-juni 2021

1.417,00 DKK

Ingen bedømmelse
Lagerstatus: På lager
Valg
 • CPR-nummer

 • Nationalitet

 • Jeg ønsker at bruge pc ved den skriftelige prøve

  Sprogskolen tilbyder ingen form for teknisk hjælp i forbindelse med brug af pc ved eksamen. Sprogskolen stiller hverken pc eller printer til rådighed ved eksamen. Du skal selv sikre dig, at din pc og din printer er af en sådan kvalitet, at de med fordel kan benyttes ved eksamen. Det er alene dit ansvar, at dette er tilfældet. For mere info, se afsnittet 'Brug af PC ved prøven' under beskrivelse.

  ( + 0,00 DKK )
  ( + 0,00 DKK )
 • Jeg ønsker at gå op på særlige vilkår

  Du kan gå op til prøverne på særlige vilkår, hvis du f. eks. lider af ordblindhed eller har andre handicaps. I så fald skal du samtidig med denne tilmelding sende en mail til sprogskolen@kolding.dk , hvor du beskriver hvad du ønsker af særlige vilkår (ekstra tid, tilstedeværelse af hjælper, osv.). Du skal vedlægge en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der kan dokumentere funktionsnedsættelsen. Udtalelsen må ikke være mere end to år gammel. Hvis vi ikke modtager en mail med udtalelse, kan du ikke gå op på særlige vilkår.

  ( + 0,00 DKK )
  ( + 0,00 DKK )
 • Bekræft venligst

  Se afsnittet 'husk legitimation' i beskrivelsen

  ( + 0,00 DKK )
 • Valg af emne

  Skriv hvilket emne du har forberedt.

stk.

Prøve i læseforståelse og skriftlig  fremstilling foregår 18. maj 2021.

Prøven i mundtlig kommunikation foregår i perioden 14. - 25. juni 2021 (nøjagtig dato oplyses efter den skriftlige prøve).

Frist for tilmelding er 8. marts 2021.

Husk at udfylde alle felter under "valg"!

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, for eksempel de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Prøverne afholdes af Sprogskolen Kolding, som sender tilmeldte deltagere nærmere besked.

 

Sprogskolen refunderer ikke prøvegebyret, hvis du framelder dig prøven.

Valg af emne

Til den mundtlige prøve skal du forberede et emne, som du selv har valgt.

Emnet skal tage udgangspunkt i forhold i Danmark og handle om temaerne arbejde, uddannelse, medborgerskab og hverdagsliv.

Det skal være konkret og enkelt at fortælle om. Det skal også handle om dine egne erfaringer med emnet.

Skriv det valgte emne i tilmeldingen under 'Valg af emne'.

Brug af pc ved prøven

Regler for brug af pc

Vejledning i brug af pc

Husk legitimation

Download information om legitimation