Studieprøve

Studieprøve

0,00 DKK

Ingen bedømmelse
Lagerstatus: På lager
Valg
 • CPR-nummer

 • Nationalitet

 • Jeg ønsker at bruge pc ved den skriftelige prøve

  Sprogskolen tilbyder ingen form for teknisk hjælp i forbindelse med brug af pc ved eksamen. Sprogskolen stiller hverken pc eller printer til rådighed ved eksamen. Du skal selv sikre dig, at din pc og din printer er af en sådan kvalitet, at de med fordel kan benyttes ved eksamen. Det er alene dit ansvar, at dette er tilfældet. For mere info, se afsnittet 'Brug af PC ved prøven' under beskrivelse.

  ( + 0,00 DKK )
  ( + 0,00 DKK )
 • Jeg ønsker at gå op på særlige vilkår

  Du kan gå op til prøverne på særlige vilkår, hvis du f. eks. lider af ordblindhed eller har andre handicaps. I så fald skal du samtidig med denne tilmelding sende en mail til sprogskolen@kolding.dk , hvor du beskriver hvad du ønsker af særlige vilkår (ekstra tid, tilstedeværelse af hjælper, osv.). Du skal vedlægge en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der kan dokumentere funktionsnedsættelsen. Udtalelsen må ikke være mere end to år gammel. Hvis vi ikke modtager en mail med udtalelse, kan du ikke gå op på særlige vilkår.

  ( + 0,00 DKK )
  ( + 0,00 DKK )
 • Bekræft venligst

  Se afsnittet 'husk legitimation' i beskrivelsen

  ( + 0,00 DKK )
 • Jeg ønsker at tilmelde mig

stk.

Husk at udfylde feltet under "valg"!
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter tre områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, for eksempel de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling foregår den 17. maj 2021.

 

Prøven i mundtlig kommunikation foregår i perioden 14. - 25. juni 2021 (nøjagtig dato oplyses senere).

Fristen for tilmelding er 8. marts.

 

Sprogskolen refunderer ikke prøvegebyret, hvis du framelder dig prøven.

Brug af pc ved prøven

Regler for brug af pc

Vejledning i brug af pc

 

Husk legitimation

Download information om legitimation